Autor: Vandenberg, Philipp, 1941-

Kletba faraónů /
Purpurové stíny /
Král z Luxoru /
Akce Farao /
Páté evangelium /
Sixtinské spiknutí /
Faraonka /
Údolí faraónů /
Pompejan /
Utajení vládcové /
Faraonův komplot /
Zelený skarabeus /
Zapomenutý pergamen /
Osmý hřích /
Nefertiti /
Tajemství věštíren /
Akta Golgata /
Hetéra /
Gladiátor /
Odlévač zrcadel /