Autor: Smith, Wilbur A., 1933-

Řeka bohů.
Zlatá liška /
Diamantová cesta /
Lovci diamantů /
Říše kamenného sokola /
Triumf slunce /
Kopí osudu /
Pobřeží v plamenech /
Oko tygra /
Nenasytný jako moře /
Leopard loví v temnotách /
Řeka bohů.
Hromobití /
Tvrdší než diamant /
Běsnící spravedlnost /
Bludný kruh /
Zlatokopové /
Andělé pláčí /
Šelma /
Na život a na smrt /